საუნივერსიტეტო სერვისების საორიენტაციო ტრენინგები

ტრენინგზე განიხილება შემდეგი საკითხები:

  • საბიბლიოთეკო სერვისები და რესურსები; სამეცნიერო ბაზები, პლატფორმა Eprint და ელ. კატალოგი;
  • სასწავლო პლატფორმა elearning.iliauni.edu.ge; პლაგიატი;
  • არგუსი და სასწავლო პროცესი

ტრენერები:

თეო ყაველაშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი
გიგა ხოსიტაშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე
ირინა ბაზღაძე – არგუსის მთავარი ადმინისტრატორი