კონტაქტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5 E კორპუსი, 333 ოთახი
თბილისი 0162, საქართველო
✉ ppdc@iliauni.edu.ge