ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში

კურსის მიზანია უმაღლესი განათლების საფეხურზე სასწავლო პროცესში ჩართული პერსონალი მოამზადოს ტექნოლოგიების გამოყენების მიმართულებით, რათა დამოუკიდებლად შეძლოს კონკრეტული აპლიკაციების სასწავლო კურსებში ინტეგრირება.

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს ეცოდინება, როგორ გამოიყენოს აპლიკაციები: Lingt; Google Jamboard, Deagrams Net; Moodle H5P – Crossword, Accordion. ეს პროგრამები გამოიყენება სასწავლო რესურსის მოსამზადებლად, როგორც ვიდეო, ასევე ტექსტურ თუ გრაფიკულ ფორმატში.

კურსი საინტერესო იქნება ყველა იმ მასწავლებლისთვის, რომელთაც სურვილი აქვთ სწავლების ტრადიციულ მეთოდთან ერთად გამოიყენონ ონლაინ ინსტრუმენტები, გაამრავალფეროვნონ სასწავლო პროცესი და სტუდენტებს შესთავაზონ განსხვავებული აქტივობები.

სამუშაო ენა ქართული, სრულად დასწრების შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.

ტრენინგი შემუშავებულია ერაზმუს პლუსის ინსტიტუციური პროექტის „დისტანციური სწავლება ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ (DITECH) ფარგლებში.

ტრენერები:

    • გიგა ხოსიტაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის მოწვეული ლექტორი
    • ეკა ჯელაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის მოწვეული ლექტორი