პროფესიული გადაწვის პრევენცია

ვისთვის არის ტრენინგი განკუთვნილი?

ტრენინგი განკუთვნილია ყველა იმ ზრდასრული პირისთვის, ვინც დაინტერესებულია პროფესიულ გადაწვასა და პრევენციასთან დაკავშირებული საკითხებით.

ტრენინგის მიზანი:

 • მონაწილეთა ცნობიერების ამაღლება პროფესიული ცხოვრების ხარისხსა და პროფესიული გადაწვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 • ინფორმაციის მიღება სტრესთან გამკლავების ძირითად სტრატეგიებზე და გავარჯიშება შესაბამის ტექნიკებში,  რაც ხელს შეუწყობს საკუთარ თავზე ზრუნვას და პროფესიული გადაწვის პრევენციას.

ტრენინგის ძირითადი თემები:

 • რა არის პროფესიული ცხოვრების ხარისხი?
 • ძირითადი ცნებების განმარტება
 • პროფესიული გადაწვა
 • პროფესიული გადაწვის ნიშნები და მახასაიათებლები
 • რისკ ფაქტორები/გამომწვევი მიზეზები
 • პროფესიული გადაწვის ფაზები
 • პროფესიულ გადაწვასთან დაკავშირებული განწყობები
 • პრევენციისა და ინტერვენციის სტრატეგიები
 • სტრესის მართვის ტექნიკები

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 6 საათი: ტრენინგი ჩატარდება 2 დღის მანძილზე 3-3 სთ.  ჩატარების დრო თანხმდება წინასწარ.

ტრენინგის წამყვანები:

თეკლა ლათიბაშვილი – ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი, ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრის კონსულტანტი;

ანა პაპავა – ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი, ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრის კონსულტანტი;