თეკლა ლათიბაშვილი

ტრენერის შესახებ

თეკლა ლათიბაშვილი არის ფსიქოტრავმატოლოგი; მუშაობს ფსიქო-ტრამვატოლოგის პოზიციაზე – ფსიქოსოციალურ ცენტრში „კლუბი სინერგია“, ასევე ფსიქო-კონსულტანტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრში. 2015 წლიდან სხვადასხვა სერვისში მუშაობს როგორც ფსიქო-კონსულტანტი და ტრენერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. სპეციალიზებულია ფსიქოთერაპიის მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ სხვადასხვა მეთოდში, როგორიცაა: კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპია(CBT); შფოთვაზე ორიენტირებული კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპია(CBTA) ; ტრავმაზე-ფოკუსირებული კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპია (TFCBT); თვალის მოძრაობითი დესენსიტიზაცია (EMDR); დიალექტიკური- ბიჰევიორალური თერაპია ( DBT).

ბაკალავრის საფეხური – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზოგადი ფსიქოლოგიის განხრით.

მაგისტრატურა – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფსიქოტრავმატოლოგიის განხრით.