სოფიო ლებანიძე

სოფიოს გააჩნია 25 წლიანი მუშაობის გამოცდილება მაღალ მენეჯერულ პოზიციებზე და ითვალისწინებს, როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციებში, ასევე კერძო ბიზნესში მუშაობის გამოცდილებას. იგი წლების განმავლობაში მუშაობს დონორ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც ექსპერ კონსულტანტი და მისი საქმიანობის სფერო მეტწილად კონცენტრირებულია ჯანდაცვის და სოციალურ სექტორზე.

სოფიოს გააჩნია ტრეინინგების ჩატარების და სალექციო კურსების მომზადებისა 15 წლიანი გამოცდილება. მისი გამოცდილება ითვალისწინებს, როგორც აუდიტორიასთან მუშაობის პრაქტიკას, ასევე ჰიბრიდულ და დისტანციურ რეჟიმში მსმენელებთან მუშაობის კომპეტენციებს.

2015-2021 წლებში იგი იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი. 2014 წლიდან, როგორც ასოცირებული პროფესორი სოფიო არის „ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი“ სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი.

2012-2014 წლებში მან მოიპოვა სახელმწიფო მართვის აღმასრულებელი მაგისტრის წოდება მაქსველის სკოლაში (Maxwell Scholl of Citizenship and Public Affairs – EMPA) და ამავდროულად გაიარა ორი დიპლომირებული საერტიფიკატო კურსი ლიდერობასა და კონფლიქტების მართვაში და ასევე ჯანდაცვის სისტემების მართვაში.