გიგა ხოსიტაშვილი

ტრენერის შესახებ

გიგა ხოსიტაშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილეა, ასევე, 2011 წლიდან წლიდან ამავე უნივერსიტეტში მუშაობს მოწვეული მასწავლებელის პოზიციაზე. კითხულობს კურსებს აკადემიური უნარები (ENG); ონლაინ სწავლება და ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში (MA).  2015 წლიდან მან რამდენჯმერმე გაიარა მომზადების კურსი სწავლების თანამდეროვე მეთოდებში ლუვენის, უფსალას, გრაცის და კაუნასის უნივერსიტეტებში; ონლაინ სწავლების მეთოდებში კი პარიზის დიდროს, ჰაიფას, ტალინის და ბარსელონას ავტონომიურ უნივერსიტეტებში.  სასწავლო მობილობის ფარგლებში კითხულობდა ლექციებს კოპენჰაგენის საუნივერსიტეტო კოლეჯში (დანია) და ვალიადოლიდის უნივერსიტეტში (ესპანეთი).

ამჟამად ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სადოქტორო სკოლის დოქტორანტი, ხოლო მაგისტრის ხარისხი მოპოვებული აქვს – ინფორმაციის მენეჯმენტში.

2016 წლიდან დღემდე, გიგამ გაიარა ტრენერთა მომზადების კურსი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ინსტიტუციური განვითარების პროექტების ფარგლებში ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში. 2019 წლიდან ის ატარებს ტრენინგებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის აკადემიური კეთილსინდისიერება და შერეული სწავლა-სწავლება.