ნიკოლოზ ყაველაშვილი

ტრენერის შესახებ

ნიკოლოზ ყაველაშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის პროფესორი. უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს სადოქტორო და საბანკო პროგრამებს, ასევე ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამას. ნიკოლოზი 2008 წლიდან ასწავლის ფინანსურ, ეკონომიკურ და საბანკო საგნებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2021 წლის დეკემბრამდე  იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი. თავისი 30 წლიანი კარიერის მანძილზე ის მუშაობდა როგორც ბიზნესს ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

ნიკოლოზი ფლობს დოქტორის ხარისხს ბიზნეს ადმინისტრირებაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტისგან, მაგისტრის ხარისხს ეკონომიკასა და ფინანსებში ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგან.  მას ასევე დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი.