მამუკა ნადარეიშვილი

ტრენერის შესახებ

მამუკა ნადარეიშვილი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, სამეცნიერო- პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა 1983 წლიდან. 2008 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის

პროფესორია. კითხულობს ლექციებს სტატისტიკის სხვადასხვა ნაწილში. მათ შორის მონაცემთა ანალიზში SPSS-ის გამოყენებით. 1998 წლიდან ჩართულია სოციოლოგიურ და მარკეტინგულ

კვლევებში, როგორც სტატისტიკოსი. მონაწილეობდა 400-ზე მეტ შერჩევით გამოკვლევაში. აქვს შერჩევითი კვლევების დაგეგმვის, ჩატარებისა და სხვადასხვა მიმართულებით ანალიზის ტრენინგების ჩატარების დიდი გამოცდილება.