ანუკა რამიშვილი-შეფერი

მშობლიური ენა გერმანულია, ჩეხეთში საშუალო სკოლაში ასწავლიდა გერმანულ ენას, შემდეგ ზრდასრულებს – დიდ ბრიტანეთში. ის მრავალი წლის განმავლობაში მუშაობდა კერძო მასწავლებლად. იყო მოხალისე და ბავშვებს ინგლისურ ენას ასწავლიდა ლტოლვილთა ცენტრში. ანუკა პროფესიით კინორეჟისორია. ის იღებს ფილმებს, რომლებიც ეხება ენასა და თარგმანს, რაც კარგად ესადაგება მის მუშაობას გერმანული ენის მასწავლებლად. გარდა ამისა, ანუკას აქვს ლონდონის ხელოვნების უნივერსიტეტში განათლებისა და პედაგოგიკის სფეროში მუშაობის ექვსწლიანი სტაჟი. ახლახან მან მეორე სამაგისტრო ხარისხი მიიღო საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო მეცნიერებაში.

Anuka, a native German speaker, began teaching German at a high school in the Czech Republic, and then progressed to teaching adults in the United Kingdom. They worked for many years in private tuition. They have undertaken volunteer work, teaching English to children at a refugee centre. Anuka is originally a filmmaker, creating films that deal with topics of language and translation – this pairs well with working as a German teacher. Anuka also has six years experience working in education and pedagogy at University of the Arts London. Anuka recently received a second Masters degree in Library and Information Science.