ანა პაპავა

ტრენერის შესახებ

ანა პაპავა არის ფსიქო-კონსულტანტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრში, მიყავს როგორც ინდივიდუალური ასევე ჯგუფური შეხვედრები.

2015 წლიდან სხვადასხვა სერვისში მუშაობს როგორც ფსიქო-კონსულტანტი და ტრენერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. დატრენინგებულია ფსიქოთერაპიის სხვადასხვა მეთოდში, მათ შორის მაღალი მტკიცებულების მქონე მეთოდებში, როგორიცაა ტრავმაზე-ფოკუსირებული კოგნიტურ- ბიჰევიორალური თერაპია (CBT), DBT და EMDR.

ბაკალავრის საფეხური – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზოგადი ფსიქოლოგიის განხრით.

მაგისტრატურა – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფსიქოტრავმატოლოგიის განხრით.