შრომისა უსაფრთხოების ტრენინგი ილიაუნის თანამშრომლებისთვის

ტრენინგის მიზანია შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და ამ სფეროში ცნობიერების ამაღლება, უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა და გაუმჯობესება.