სტუდენტთა შეფასება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პიროვნული და პროფესიული განვითარების ცენტრის ტრენინგი „სტუდენტთა შეფასება“.

ტრენინგზე მიღებული გამოცდილება მონაწილეებს დაეხმარება სანდო, გამჭვირვალე, ობიექტირი, ვალიდური და სტუდენტის განვითარებაზე ორიენტირებული შეფასების სისტემის დანერგვაში, სასწავლო პროცესის დახვეწასა და პროფესიულ ზრდაში.

ტრენერი: სოფიკო ლობჟანიძე

ტრენერის შესახებ ინფორმაცია იხ. ბმულზე.

2023 წელი.