სტრესის მართვა

ვისთვის არის ტრენინგი განკუთვნილი?

ტრენინგი განკუთვნილია ყველა იმ ზრდასრული პირისთვის, ვინც დაინტერესებულია სტრესთან დაკავშირებული საკითხებით და სტრესის მართვის ტექნიკების გავარჯიშებით.

ტრენინგის მიზანი:

  • მონაწილეთა ცნობიერების ამაღლება სტრესთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა სტრესული რეაქციები, სტრესის ნეიროფიზიოლოგიურ მექანიზმები და ა.შ.;
  • ინფორმაციის მიღება სტრესთან გამკლავების ძირითად სტრატეგიებზე და გავარჯიშება შესაბამის ტექნიკებში, საკუთარ თავზე ზრუნვის ხელშესაწყობად.

ტრენინგის ძირითადი თემები:

  • რა არის სტრესი
  • ძირითადი სტრესული რეაქციები
  • განპირობება, ჩამრთველი მექანიზმები და შესაძლო ნეგატიური შედეგები
  • მრავლობითი და/ან გახანგრძლივებული სტრესორების ზემოქმედება და ამასთან დაკავშირებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები
  • რატომ გვჭირდება თვითზრუნვა?
  • სტრესის მართვა: ძირითადი ტექნიკები

ტრენინგის ხანგრძლივობა – 9 საათი: ტრენინგი ჩატარდება 3 დღის მანძილზე 3-3 სთ.  ჩატარების დრო თანხმდება წინასწარ.

ტრენინგის წამყვანები:

თეკლა ლათიბაშვილი – ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი, ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრის კონსულტანტი;

ანა პაპავა – ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრი, ილიაუნის სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრის კონსულტანტი;