„მომსახურების ხარისხის მართვა და მენეჯერული უნარების გაძლიერება შუა რგოლის და წინა ხაზის მენეჯერებისათვის“

ილიაუნის პიროვნული და პროფესიული განვითარების ცენტრი  ტრენინგი: „მომსახურების ხარისხის მართვა და მენეჯერული უნარების გაძლიერება შუა რგოლის და წინა ხაზის მენეჯერებისათვის“.

ტრენინგის შესახებ

ტრენინგზე შუა რგოლისა და წინა ხაზის მენეჯერები მიიღებენ ცოდნას და გამოიმუშავებენ უნარებს, რომლებიც დაეხმარება მათ თანამშრომლებისა და მომხმარებელთა მომსახურების პროცესის გამართულად და ეფექტიანად მართვაში.

ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან თანამშრომელთა მართვის თანამედროვე ინსტრუმენტებს და მომსახურების ხარისხის მართვის კონცეფციებსა და სტრატეგიებს. ხოლო პრაქტიკული დავალებათა მეშვეობით შეძლებენ თეორიული ცოდნა მოარგონ რეალურ სამუშაო პროცესს.

ტრენერი: თამარ მაღალაშვილი – ბიოგრაფია

ტრენინგები ჩატარდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ან, სურვილის შემთხვევაში, დაინტერესებულ კომპანიაში.

ღირებულება350 ლარი

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

სწრაფი ბმულები: