ქართული ენის შერეული კურსი (A1.1)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პიროვნული და პროფესიული განვითარების ცენტრის  კურსი ქართული ენის შერეულ სასერტიფიკატო კურსზე (A1.1).

კურსის შესახებ

კურსის მიზანია, შემსწავლელი ფლობდეს ქართულ ენაზე მოსმენის, კითხვის, წერისა და ლაპარაკის კომპეტენციებს ენების საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს მიხედვით A1.1 დონის შესაბამისად და შეეძლოს საკუთარი პიროვნებისა და სხვების შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაგება და გაცემა, ნაცნობი სიტყვებისა და მარტივი ფრაზების ამოცნობა, მარტივი კომუნიკაციის დამყარება, თუ თანამოსაუბრე ყოფით თემებზე ნელა და გარკვევით საუბრობს.

ამასთან შემსწავლელი გაეცნობა ქართულენოვანი გარემოს ყოფითი კულტურის ელემენტებს და შეძლებს ადეკვატურ ენობრივ-კულტურული ქმედებას თავისი ენობრივი დონის შესაბამისად.

ტრენერები: ივლიტა ლობჯანიძე, თინა ყაზარაშვილი, მაკა ნოზაძე, თამთა ჩაჩუა

ტრენერების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://bit.ly/3M0aVF5

ინტენსიური ფორმატი (კვირაში 8 აკადემიური საათი (ერთი საათი 50 წუთი)

კურსის ღირებულება – 600 ლარი

ტრენერები

სასარგებლო ბმულები